ترکیب رنگ ها در نمای ساختمان، نمای یک خانه را در 3 رنگ متفاوت ببینید

فهرست مطالب

طراح داخلی این منزل می گویدمن در شغل حرفه ای خود تا کنون مشورتهای زیادی در مورد رنگ نمای بیرونی ساختمان داده ام و تغییر دراماتیکی که طرح رنگ جدید به نمای بیرونی یک خانه می دهد، هنوز هم مرا به شدت متعجب میکندما طی کار با بخشی از سری جدید رنگهای نمای ساختمان در حین طراحی در نرم افزار، با کمی تغییر در آپشنهای رنگی، به نماهای فوق العاده ای رسیدیمدر اینجا انواع رنگهای ساختمانی نیز آورده شده است تا اگر شما علاقه مند به خلق دوباره اقامتگاهتان هستید، بتوانید رنگ مورد نظرتان را پیدا کنید.

طرح رنگ پیشنهادی اولیه از نمای سمنت برد
طرح رنگ پیشنهادی اولیه از نمای سمنت برد

طرح رنگ پیشنهادی اولیه روی این خانه کوچک که از نمای سمنت برد طرح چوب استفاده نموده ، رنگ شاخص و هیجان انگیزی بود اما قصد ما نشان دادن سایر گزینه ها به مالکین بود که به محل سکونت آنها جلوه منحصر به فردی ارائه دهد.

گزینه 1: انتخابی عالی با ارغوانی بشاش

معمار این طرح می گوید من تاکنون داوطلبی برای نمای بیرونی به رنگ ارغوانی نداشته ام اما شخصا فکر می کنم که این رنگ می تواند برای نمای خارجی یک خانه گزینه ای عالی باشدحال نگاهی به این طیف های رنگی داشته باشیم:

انتخابی عالی با ارغوانی بشاش
انتخابی عالی با ارغوانی بشاش

معمولا شما می خواهید برای نمای فایبر سمنت ساختمان خود فقط یک طیف رنگی را رعایت کنیداین بدان علت است که فضاهای بزرگ با رنگهای متفاوت زننده (جیغبه راحتی توی ذوق بیننده می زننداما ترفند استفاده از رنگ ارغوانی ،با ترکیب رنگی دیگر که به شدت به سمت خاکستری تغییر جهت بدهد، تصویر نهایی را به حالت خنثی بیشتر نزدیک خواهد کرد.

شما می توانید ترکیب خاکستری ارغوانی روشن تری نسبت به تصویر موجود در اینجا را انتخاب کنید، اما من کنتراست بین نمای سمنت برد سایدینگ تیره تر و ورودی سفید و پنجره برجسته را بیشتر دوست دارمهمینطور کمی خاکستری تیره روی قسمت زیر شیروانی و درب ورودی، حسی عالی را به نمای ساختمان خواهد افزود.

انتخابی عالی با ارغوانی بشاش
نمای سمنت برد طرح چوب و قاب پنجره ها از رنگ Flannel Pajamas، چهارچوب ورودی و پنجره ها از رنگ Delicate White و در، رویه و لبه زیرین شیروانی از رنگ Gray Flannel ساخت شرکت PPG Pittsburgh Paints می باشند

گزینه 2: خنثی با یک پیچیدگی

اگر شما طرفدار درب چشم نواز درخشان یا رنگی تر هستید، احتمالا میخواهید پس از آن کل بدنه منزلتان را کاملا خنثی نگه دارید، نگاهی به طیف رنگ های پیشنهادی این طراح بیندازید:

انتخاب رنگ خنثی با یک پیچیدگی
انتخاب رنگ خنثی با یک پیچیدگی

قطعا این طیف خنثی هیچ وقت به سمت کسل کنندگی نمی روددر این تصویر ما یک خاکستری متوسط کاملا در دسترس را برای نمای سمنت برد سایدینگ در نظر گرفته ایم و درب ورودی و قاب پنجره ها یک رنگ سبز روشن زنده را به خود گرفته انداگر رنگ سبز، رنگ مورد علاقه شما نیست، می توانید هر رنگ شاخص دیگری را انتخاب کنیدزیرا خاکستری و سفید با رنگهای دیگر هارمونی بسیار خوبی خواهند داشت.

نمای سمنت برد سایدینگ خنثی با یک پیچیدگی

نمای سمنت برد سایدینگ از رنگ Westchester Gray، قاب پنجره ها و ورودی تریم از رنگ Extra Whiteو درب ورودی و چهارچوب پنجره ها را رنگ Overt Green که ساخت شرکت Sherwin-Williams. هستند، تشکیل داده اند

گزینه 3: ورودی قرمز آتشین با یک پس زمینه عالی

طراح این فضا می گوید با این گزینه آخری می خواستم کمی غلو کرده باشم، در زیر نگاهی به طیف رنگ های پیشنهادی این طراجج بیندازیم:

 ورودی قرمز آتشین با یک پس زمینه عالی

ورودی قرمز آتشین با یک پس زمینه عالی

در اینجا سمنت برد سایدینگ دارای رنگ سبز آبی تیره ای است که کنتراست خوبی با قاب پنجره های سفید ایجاد کرده استاگرچه در این گزینه من رنگ سایدینگ را دوست دارم در عین حال مقدار زیادی از این رنگ نیز می توانست باعث شود نمای منزل بی روح و دلگیر به نظر بیایددر اینجا یک درب نارنجی تند آن مقدار تنوعی که یک فضا به آن نیاز دارد را به نمای منزل خواهد داد.

ورودی قرمز آتشین با یک پس زمینه عالی

(فایبر سمنت سایدینگ از رنگ Newburg Green، قاب پنجره ها و درب ورودی از رنگ Snowfall White و درب ورودی از رنگ Autumn Cover ساخت شرکت Benjamin Moore هستند تشکیل شده اند. )

طراح داخلی این منزل می گویدمن در شغل حرفه ای خود تا کنون مشورتهای زیادی در مورد رنگ نمای بیرونی ساختمان داده ام و تغییر دراماتیکی که طرح رنگ جدید به نمای بیرونی یک خانه می دهد، هنوز هم مرا به شدت متعجب میکندما طی کار با بخشی از سری جدید رنگهای نمای ساختمان در حین طراحی در نرم افزار، با کمی تغییر در آپشنهای رنگی، به نماهای فوق العاده ای رسیدیمدر اینجا انواع رنگهای ساختمانی نیز آورده شده است تا اگر شما علاقه مند به خلق دوباره اقامتگاهتان هستید، بتوانید رنگ مورد نظرتان را پیدا کنید.

طرح رنگ پیشنهادی اولیه از نمای سمنت برد

طرح رنگ پیشنهادی اولیه از نمای سمنت برد

طرح رنگ پیشنهادی اولیه روی این خانه کوچک که از نمای سمنت برد طرح چوب استفاده نموده ، رنگ شاخص و هیجان انگیزی بود اما قصد ما نشان دادن سایر گزینه ها به مالکین بود که به محل سکونت آنها جلوه منحصر به فردی ارائه دهد.

گزینه 1: انتخابی عالی با ارغوانی بشاش

معمار این طرح می گوید من تاکنون داوطلبی برای نمای بیرونی به رنگ ارغوانی نداشته ام اما شخصا فکر می کنم که این رنگ می تواند برای نمای خارجی یک خانه گزینه ای عالی باشدحال نگاهی به این طیف های رنگی داشته باشیم:

انتخابی عالی با ارغوانی بشاش
انتخابی عالی با ارغوانی بشاش

معمولا شما می خواهید برای نمای فایبر سمنت ساختمان خود فقط یک طیف رنگی را رعایت کنیداین بدان علت است که فضاهای بزرگ با رنگهای متفاوت زننده (جیغبه راحتی توی ذوق بیننده می زننداما ترفند استفاده از رنگ ارغوانی ،با ترکیب رنگی دیگر که به شدت به سمت خاکستری تغییر جهت بدهد، تصویر نهایی را به حالت خنثی بیشتر نزدیک خواهد کرد.

شما می توانید ترکیب خاکستری ارغوانی روشن تری نسبت به تصویر موجود در اینجا را انتخاب کنید، اما من کنتراست بین نمای سمنت برد سایدینگ تیره تر و ورودی سفید و پنجره برجسته را بیشتر دوست دارمهمینطور کمی خاکستری تیره روی قسمت زیر شیروانی و درب ورودی، حسی عالی را به نمای ساختمان خواهد افزود.

انتخابی عالی با ارغوانی بشاش
نمای سمنت برد طرح چوب و قاب پنجره ها از رنگ Flannel Pajamas، چهارچوب ورودی و پنجره ها از رنگ Delicate White و در، رویه و لبه زیرین شیروانی از رنگ Gray Flannel ساخت شرکت PPG Pittsburgh Paints می باشند

گزینه 2: خنثی با یک پیچیدگی

اگر شما طرفدار درب چشم نواز درخشان یا رنگی تر هستید، احتمالا میخواهید پس از آن کل بدنه منزلتان را کاملا خنثی نگه دارید، نگاهی به طیف رنگ های پیشنهادی این طراح بیندازید:

انتخاب رنگ خنثی با یک پیچیدگی
انتخاب رنگ خنثی با یک پیچیدگی

قطعا این طیف خنثی هیچ وقت به سمت کسل کنندگی نمی روددر این تصویر ما یک خاکستری متوسط کاملا در دسترس را برای نمای سمنت برد سایدینگ در نظر گرفته ایم و درب ورودی و قاب پنجره ها یک رنگ سبز روشن زنده را به خود گرفته انداگر رنگ سبز، رنگ مورد علاقه شما نیست، می توانید هر رنگ شاخص دیگری را انتخاب کنیدزیرا خاکستری و سفید با رنگهای دیگر هارمونی بسیار خوبی خواهند داشت.

نمای سمنت برد سایدینگ خنثی با یک پیچیدگی

نمای سمنت برد سایدینگ از رنگ Westchester Gray، قاب پنجره ها و ورودی تریم از رنگ Extra Whiteو درب ورودی و چهارچوب پنجره ها را رنگ Overt Green که ساخت شرکت Sherwin-Williams. هستند، تشکیل داده اند

گزینه 3: ورودی قرمز آتشین با یک پس زمینه عالی

طراح این فضا می گوید با این گزینه آخری می خواستم کمی غلو کرده باشم، در زیر نگاهی به طیف رنگ های پیشنهادی این طراجج بیندازیم:

 ورودی قرمز آتشین با یک پس زمینه عالی

ورودی قرمز آتشین با یک پس زمینه عالی

در اینجا سمنت برد سایدینگ دارای رنگ سبز آبی تیره ای است که کنتراست خوبی با قاب پنجره های سفید ایجاد کرده استاگرچه در این گزینه من رنگ سایدینگ را دوست دارم در عین حال مقدار زیادی از این رنگ نیز می توانست باعث شود نمای منزل بی روح و دلگیر به نظر بیایددر اینجا یک درب نارنجی تند آن مقدار تنوعی که یک فضا به آن نیاز دارد را به نمای منزل خواهد داد.

ورودی قرمز آتشین با یک پس زمینه عالی

(فایبر سمنت سایدینگ از رنگ Newburg Green، قاب پنجره ها و درب ورودی از رنگ Snowfall White و درب ورودی از رنگ Autumn Cover ساخت شرکت Benjamin Moore هستند تشکیل شده اند. )

 

ترجمه شده توسط شرکت سمیر از سایت مجله HOUZZ

کپی با ذکر منبع بلامانع است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button